سازمان های مجازی

sazman

عصرجدید با سازمان های پیچیده و پویا همراه است. الوبن تافلر(۱۹۹۰) در دوره چهارم ازموج سوم اشاره کرده است. در دهه گذشته تـغیرات بسیاری درساختارسازمان‌ها ایجاد شده که در بسیاری ازاین تحولات گرایش به ایجاد یـک سیستم یکپارچه ای یارانه ای است. سرعت مهم ترین ثروت درعصر اطلاعات است. برای کاستن زمان پاسخگویی وبهبود انعطاف پذیری باید شکل جدیدی ازسازمـان ها به وجود آید که سازمان‌های مجازی می توانند پاسخی به این نیاز باشد.
بحث سازمان مجازی برای اولین باردرســال۱۹۸۶میلادی توسط موشيويتز بصورت بحثی کاملا آکادمیک و طبقه‌بندی شده ارائه شداست بعد از وی ديوید وومالون اولین کسانی بودندکه به طوردقیق وسازگاردرکـتاب خود،ایده بنگاه مجازي را مطرح کرده اند. بعد از آنها محققان به بحث‌های متفاوت ازمفهوم سازمان مجازی پرداختند
-روابط انسانی درسازمان های مجازی
برای واکنش سریع ومشارکت انعطاف پذیـر نیازبه وجود تیم‌های مجازی است.این تیمـها خودبه طورمستقل دارای ویژگیهای سازمان های مجازی هستند.همچنین این تیم‌ها برای فعالیت نیازمند حضوراعضای خود دریـک مکان خاص یا ملاقات حضوری نیست. اعضای هرتیم برای براساس نیازمندهای هر پروژه به تیم اضافه می‌شوند. هرتیم ساختار مختص به خود را دارد و می توان گفت در این تیم ها سمت وپست ها افراد ثابت نیست. به عبارت دیگر،اعضـای تیـم های مجازی باید هرکدام قابلیت‌ها و شایستگی هایی داشته باشند که این شایستگی ها برموقعیـت سازمانی آنها ارجح اسـت. دراین تیم ها دو عامل اعتماد و مسئولیت پذیری اهمیت بسیارزیادی دارند؛ افراد نــیاز به حضــور فیزیکی دردفتـر کار سازمان راندارند می‌توانند ازطریق فنـاوری ارتباطات میزفرمان،دفتر های کنترل ازراه دورامور خودرا انجام دهند.دراین سازمان‌ها به دلیل وجود شبکه تماس فیزیکی به حـداقل میرسد وبرخورد کردن کارکنان ازدرآمد مناسب وکاهش کنترل مسـتقیم مدیرباعث افزایش مسولیت پذیری کارکنان می شود.
-انواع تعاریف سازمان مجازی:
۱-زمان مجازی را شبکه‌های موقتی از واحد‌ها و سازمان‌های مستقلی دانسته اند که شامل تولیدکنندگان، مشتریان وحتی رقبا است.این واحدها به کمک تکنولوژی اطلاعات بایکدیگر پیوند میخورند وقدرت میابند تا از فرصت‌های جدید نهایت استفاده را ببرند.
۲-سازمان های مجازی به عنوان مجموعه ای ازسازمان‌های کوچک با پرکندگی بسیارگسترده، موجودیت های مستقلی هستند که خود را برای برآورده ساختن نیازهای مشتریان باشرایط محیطی سازگار می کنند.
۳-سازمان‌های مجازی شبکه ای ازسازمانهاست که گرچه خود هویتی مستقل ندارند و سایر سازمان‌ها به آن موجودیت می دهند. اما کارایی و اثربخشی آن بسیار بیشتر از سازمان های بزرگ و مستقل است.
۴-سازمان‌های مجازی، به صورت موقت، برای ترکیب وبه کارگیری تــوانایی های خاص اعضای آن سازمانها به وجود آمده و بــاعث افزایش بهره وری و استفاده
سریع ازفرصت های خاص برای ارائـه محصولات یا خدمات خاص می شود و معمولا بُعد مسافت به وسیله تکنولوژی جریان اطلاعات جبران می شود.
-مفاهیم سازمان های مجازی
مفهوم اول:سازمان مجازی عملیات خودرا در فراتر از زمان و مکان و فرهنگ ومرزهای سازمان انجام انجام می‌دهند. بنابرین سازمان های مجازی با ایجاد ارتباط با خارج از مرز سازمان و بهره گیری از تیم های مجازی بسته به نیاز سازمان تشکیل یافته ونتیجه آن ایجادسازمانی بدون مرز است که به عنوان یک شبکه متحد ازکارکنان بدون توجه به زمان ومکان آن به نحو مطلوب به فعالیت کار می‌پردازند. بارزترین مشخصه آن ها انعطاف پذیری بسیار زیاد آنهاست.
مفهوم دوم: شرکت های اینترنتی را نیز می توان گونه‌ای دیگر ازسازمان های مجازی دانست، زیرا این شرکت ها به طورکلی وجود فیزیکی ندارند و ارتباط شرکت با مشتریان ازطریق اینترنت صورت می‌گیرد. نمونه بارز این گونه سازمان های مجازی، شرکت آمازون است. سازمان های مجازی ازدیدگاه مشتریان باید یک سازمان واقعی تلقی شوند.
مفهوم سوم:
سازمان های مجازی پیچیدگی وعدم قطعیت راباهمکاری وهماهنگی دریک شبکه سازمانی به حداقل میرسانند و از این طریق می توانند در دنیای کسب وکار امروزی باقی بمانند. داشتن منابع مشترک، داشتن شرکای غیرثابت، پراکندگی جغرافیایی و ارتباط الکترونیک مشخصه های بارز سازمان های مجازی است.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *