درباره ی ما

نشریه نوتاش
ماهنامه اقتصادی و اجتماعی

 

نشریه نوتاش در ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ به عنوان فصلنامه مجوز فعالیت خود را دریافت و شروع به فعالیت کرد تا سهم کوچکی در اطلاع رسانی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. با تلاش مسئولین و کارمندان و با توجه به موفقیت این نشریه در جذب نظر مخاطبان، پس از یک سال تلاش و بی وقفه، نشریه نوتاش موفق به دریافت مجوز فعالیت به عنوان ماهنامه شد و از تاریخ ۸ شهریور ۱۳۹۵ تا کنون ، این نشریه به عنوان ماهنامه به کار خود ادامه داده است .

امید است تلاش های این مجموعه تا کنون توانسته باشد سهمی در اطلاع رسانی سالم و ارتقای دانش اقتصادی و اجتماعی مردم داشته باشد .

 

صاحب امتیاز: نشریه نوتاش

مدیر مسئول: مهدی آقاجانی

سردبیر: محمد هادی

تلفن و نمابر: ۵-۸۸۹۲۸۶۶۰